Odstraňování problémů při provozu dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi a PME

Display nezobrazuje hodnoty

Čerpadlo není napájeno. Zkontrolujte správnost připojení čerpadla k vnější elektroinstalaci. Zkontrolujte jestli požadované hodnoty napájení na štítku čerpadla odpovídají místní rozvodné síti.

Vnitřní tavná pojistka je nefunkční. Vyměňte pojistku. Postupujte podle Návod na kontrolu a výměnu vnitřní tavné pojistky dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi, PME.

Display zobrazuje hodnoty, ale čerpadlo nedávkuje

Čerpadlo je přepnuto do stavu „pause“. Stiskněte tlačítko ON/OFF

Regulace průtoku je nastavena na 0%. Zkontrolujte procentuální nastavení regulace průtoku.

V zásobní nádrži není kapalina, ale čerpadlo není v režimu  výstrahy

Chyba snímače hladiny. Zkontrolujte připojení snímače hladiny k čerpadlu. Zkontrolujte jestli je snímač hladiny funkční.

Čerpadlo pulzuje a nedávkuje nebo je průtok nižší než očekávaný

Ventily čerpadla nepracují správně. Vyčistěte nebo vyměňte sací a výtlačný zpětný ventil dávkovacího čerpadla. Postupujte podle Návod na kontrolu, čištění a výměnu sacího a výtlačného zpětného ventilu dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi, PME.

Filtr sacího koše je ucpán nečistotami. Vyčistěte filtr sacího koše.

Příliš velká sací výška. Snižte sací výšku.

Příliš velká viskozita kapaliny. Snižte viskozitu dávkované kapaliny.

Dávkovaná kapalina vytváří plyny. Otevřete odzvdušňovací ventil na dávkovací hlavě čerpadla. Zapněte čerpadlo na 100% průtoku a vysajte vzduch. Po naplnění dávkovací hlavy kapalinou zavřete odvzdušňovací ventil.

Poškozená membrána. Vyměňte membránu. Postupujte podle Návod na výměnu membrány dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi a PME.

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz