Dávkovací čerpadla pro dávkování živných roztoků a pomocných přípravků v systémech vertikálních zahrad a stabilizovaných rostlinných stěnách.

vertikální zahrada a stěna z rostlin

Z posledních novinek souvisejících s aplikací peristaltických dávkovacích čerpadel lze uvést projekt týkající se modelů s krytem pohonu IPS3BOX, IPCR6, IPCS4, IPCR10 pro dávkování koncentrovaných roztoků pro růst rostlinných druhů ve vertikálních zahradách a stabilizovaných rostlinných stěnách.

Specifické použití: správný růst rostlin používaných pro tvorbu stabilizovaných rostlinných stěn vyžaduje přidávání specifických hnojiv a přípravků vhodných pro osazené rostlinné druhy. Instalace dávkovacího systému umožňuje minimalizovat problémy ručního dávkování: zapomnětlivost, neoptimální koncentrace produktu, lepší rozptyl dávkování v čase, nadměrné používání produktu. Peristaltické čerpadlo připojené k systému řízení zavlažování vertikálních zahrad se aktivuje v časech nastavených uživatelem pro dávkování přesného množství požadovaného produktu.

Hydroponické pěstování rostlin: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroponie

Peristaltické čerpadlo musí mít tyto hlavní vlastnosti: časované spouštění a případně i nastavitelný průtok, napájení 230 V, tichý chod, vynikající odolnost vůči čerpaným produktům, malé rozměry, robustnost, spolehlivost, snížená údržba a velmi nízká cena.

Řady peristaltických čerpadel IPS3 BOXIPCR6 a IPCR10 odpovídají následujícím charakteristikám:

  • průtok peristaltického čerpadla je pevný a je aktivován zavlažovacím systémem pouze v čase zvoleném uživatelem s maximálním průtokem 50, 100 nebo 330 ml/min nebo méně podle potřeby a nastavení čerpadla (dle modelu čerpadla)
  • standardní napájení je 230 Vac
  • peristaltická čerpadla jsou dokonale samonasávací až do výšky 2 metrů
  • výtlačný tlak lze zvýšit až na maximálně 3 bary při sníženém průtoku (zakázkové provedení čerpadel)
  • pracovní hadičky pro peristaltická čerpadla řady Teknoprene TPV (SANTOPRENE / MARPRENE / NORPRENE / PHARMED / TYGON) použité v těchto modelech mají vynikající odolnost vůči solným produktům a kyselinám. Pro produkty zvláště agresivní lze použít vysoce odolné hadičky, jako je Teknoprene HCR / FKM / TWIN

Peristaltické čerpadlo je plně dostačující pro použití v systémech s občasným přerušovaným dávkováním a vzhledem k nízkým pořizovacím cenám (viz. e-shop IMU service ) nabízí výhodu v rovnoměrnosti dávkování v čase a ekonomických úsporách při používání hnojiv a pomocných přípravků.

vertikální zahrada a stěna z rostlin

Mnoho úspěchů a radosti při pěstování rostlin Vám přeje IMU service.