solenoidové dávkovací čerpadlo PME

PME

  • dávkovací čerpadlo elektromagnetické (solenoidové) s výkony do 5 l/h
  • napájení 230V/50Hz, krytí IP65
  • ekonomická varianta dávkovacího čerpadla – malé rozměry
  • manuální nastavení dávky v procentech výkonu tlačítky nahoru/dolů
  • LED indikace zapnutí, pulsů a alarm poruchy

výkonové varianty:

max. l/hod. 1 2 5
max. bar 15 10 5

 

  • max. sací výška 1,5m
  • dávkovací hlava PVDF, membrána PTFE (teflon), díly pro připojení na hadičku PVDF, kuličky zpětných ventilů keramika
  • vstup pro sondu kontroly hladiny v zásobní nádrži
  • hmotnost cca 1,4kg

Pokud váháte, které z čerpadel je nejvhodnější – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz

Příklady využití: úprava bazénové vody, úprava pitné vody, čistírna odpadních vod, dávkování roztoků hnojiv do zavlažovacích systémů, dávkování do akvárií, dávkování aditiv v automyčkách a mycích zařízeních apod.

elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo PME

Instalace:

Instalace dávkovacího čerpadla PME je velmi snadná díky dodávané sadě příslušenství. Čerpadlo pomocí dvou šroubů připevněte na svislou zeď nebo jinou pevnou svislou plochu tak, aby vzdálenost k zásobní nádrži nebo nádobě byla pokud možno co nejkratší a zároveň byla umožněna pohodlná obsluha čerpadla. V případě potřeby umístit čerpadlo na horizontální plochu použijte originální držák dodávaný jako volitelné příslušenství. Osy ventilů čerpadla musí být vždy svisle. Odklon od této pozice může mít za následek nepřesnost dávkování. Věnujte pozornost možnosti dostatečného chlazení čerpadla, které je prováděnou pouze pasivním přestupem tepla povrchem skříně čerpadla. Vyhněte se instalaci čerpadla do malých skříní bez větrání.

Proveďte připojení čerpadla ke zdroji napájení 230V. Proveďte připojení hladinového spínače (volitelná možnost). Pokud plánujete časté spínání čerpadla využijte konektoru pro hladinový spínač a sepnutím/rozepnutím kontaktů pro hladinový spínač (např. pomocí relé) provádějte spouštění čerpadla (pomocí vhodného rozbočení můžete sloučit funkce pro hlídání hladiny v zásobní nádrži a spouštění čerpadla). Čerpadlo při takovém zapojení zůstává stále pod napájecím napětím a má kratší prodlevu při spuštění dávkování. Zapojení elektroinstalace smí provádět pouze osoba způsobilá dle platných zákonů a vyhlášek.

Připojte sací hadičku k čerpadlu a na druhý konec sací hadičky připevněte sací koš dodávaný v sadě s čerpadlem. Umístěte sací koš do zásobní nádrže. Sací výška by neměla překročit výšku 1,5m.

Připojte výtlačnou hadičku k čerpadlu a na druhý konec hadičky připevněte injekční trysku dodávanou v sadě s čerpadlem. Injekční tryska slouží jako zpětný ventil, zabraňuje samovolnému vytékání kapaliny z hadičky a při instalaci do potrubí se zaústěním zabraňuje ulpívání dávkované kapaliny na stěnách potrubí. Délka výtlačné hadičky a výškové umístění je limitováno pouze maximálním povoleným tlakem dle varianty čerpadla (součet všech tlakových odporů na výstupu čerpadla nesmí překročit maximální povolený tlak čerpadla).

Schéma a návod na instalaci dávkovacích čerpadel PM

Zapněte síťový vypínač na čerpadla na hodnotu I. Spustťe čerpadlo tlačítkem „start“ a tlačítky „šipka nahoru“/“šipka dolů“ proveďte nastavení dávky v %. Pokud čerpadlo v krátké době nenasaje kapalinu ze zásobní nádrže proveďte prvotní poinstalační odvzdušnění viz. dodávaný návod k obsluze.

Vybrané provedení dávkovacího čerpadla PME naleznete v našem e-shopu IMU service .