Odstraňování problémů při provozu dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD

Průtok je nižší než očekávaný

Přisávání vzduchu do sacího potrubí. Zkontrolujte správnou funkci těsnění pos.8 a pos.55 na sací straně čerpadla. Zkontrolujte správnou funkci všech ostatních těsnění na sacím potrubí.

V dávkovací hlavě je vzduch. Zvyšte na chvíli průtok na maximum nebo odšroubujte těleso výtlačného ventilu pos.14 a naplňte dávkovací hlavu kapalinou.

Ventily čerpadla jsou zablokovány nebo znečištěny nebo nesprávně smontovány. Proveďte kontrolu sacího a výtlačného zpětného ventilu čerpadla pos.14. Ventily odmontujte z čerpadla a postupujte podle Návod na kontrolu, čištění a výměnu sacího a výtlačného zpětného ventilu dávkovacího čerpadla OBL. Pouhé proplachování ventilů nemusí být vždy účinné k odstranění všech nečistot.

Filtr v sacím potrubí je plně nebo částečně neprůchodný. Proveďte kontrolu a vyčištění filtru umístěného na sacím potrubí.

Vstupní potrubí je ucpáno nebo uzavřeno. Proveďte kontrolu sacího potrubí a uzavíracích prvků umístěných na sacím potrubí.

Přetlakový pojistný ventil je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Zkontrolujte zda při dávkování kapalina stále neprotéká pojistným ventilem zpět do zásobní nádrže. Zkontrolujte správnou funkci zpětného ventilu a jeho hodnotu (při volbě pojistného ventilu nebo jeho nastavení nepřekračujte maximální povolený tlak čerpadla uvedený na štítku).

Velká sací výška (může být způsobeno konstrukční výškou, velkou objemovou hmotností kapaliny, větším než doporučeném průměrem sacího potrubí, příliš vysokou viskozitou nebo jinou vlastností dávkované kapaliny). Proveďte úpravy sací části potrubí podle návodu k obsluze tak, aby čerpadlo dokázalo nasávat dostatečné množství dávkované kapaliny.

Příliš vysoká viskozita kapaliny a malý průměr sacího potrubí. Proveďte zvětšení průměru vodorovné části sacího potrubí. Vyhněte se složitému a dlouhému potrubí v případě vysokoviskózních kapalin. Umístěte čerpadlo vedle zásobní nádrže ve výšce pod nebo co nejblíže úrovni hladiny v zásobní nádrži.

Zásobní nádrž je hermeticky uzavřená. Zajistěte možnost přístupu vzduchu, který nahrazuje odčerpanou kapalinu v zásobní nádrži.

Membrána je poškozená. Vyměňte membránu. Postupujte podle . Návod na výměnu membrány dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD.

Průtok je vyšší než očekávaný

Tlak kapaliny na vstupu čerpadla je vyšší než tlakový odpor na výstupu. Zvyšte tlakový odpor na výstupu čerpadla alespoň o 0,3-0,5 baru vzhledem k tlaku na vstupu čerpadla (např. použitím vstřikovací trysky nebo protitlakového ventilu).

Protitlakový ventil je zablokován v otevřené poloze. Zkontrolujte správnou funkci protitlakového ventilu.

Ventily čerpadla jsou zablokovány nebo znečištěny nebo nesprávně smontovány. Proveďte kontrolu sacího a výtlačného zpětného ventilu čerpadla pos.14. Ventily odmontujte z čerpadla a postupujte podle Návod na kontrolu, čištění a výměnu sacího a výtlačného zpětného ventilu dávkovacího čerpadla OBL. Pouhé proplachování ventilů nemusí být vždy účinné k odstranění všech nečistot.

Čerpadlo a/nebo elektromotor se příliš zahřívají

Nesprávné zapojení elektroinstalace. Zkontrolujte správné zapojení elektroinstalace.

Tlak na výstupu čerpadla je vyšší než povolené maximální tlakové zatížení čerpadla. Proveďte kontrolu tlaku a tlakových špiček ve výstupním potrubí čerpadla co nejblíže čerpadlu a proveďte úpravy tak, aby nepřesahoval povolené hodnoty.

Průměr výtlačného potrubí je poddimenzován. Proveďte úpravy rozměru potrubí a/nebo instalujte tlumič pulzací pro odstranění tlakových špiček.

Výtlačné potrubí čerpadla je zanešeno nebo téměř ucpáno. Zkontrolujte a případně vyčistěte výtlačné potrubí a ventily instalované ve výstupním potrubí.

Potrubí působí silou na hlavu čerpadla. Proveďte konstrukční úpravy potrubí připojeného k čerpadlu aby nenamáhalo hlavu čerpadla nepřípustnou silou.

Protitlakový ventil je nastaven na příliš vysokou hodnotu. Zkontrolujte a nastavte protitlakový ventil na správnou hodnotu. Celkový tlakový odpor na výtlačné straně čerpadla nesmí překračovat maximální povolenou hodnotu.

Nízká hladina nebo chemické znečištění oleje v převodovce čerpadla. Proveďte kontrolu správné hladiny oleje v převodovce a případně doplňte na správnou úroveň. V případě znečištění nebo degradace olejové náplně proveďte výměnu oleje.

Z převodovky čerpadla vytéká olej zadní stranou komory membrány

Poškozené těsnění posuvové tyče. Proveďte výměnu těsnění posuvové tyče podle Návod na výměnu těsnění posuvové tyče dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD .

Nastavování velikosti průtoku během provozu samovolně mění nastavenou hodnotu

Příliš vysoký pracovní tlak, nečistota nebo poškozený díl nastavování průtoku. Postupujte podle Návod na odstranění problému s nastavováním průtoku dávkovacího čerpadla OBL série M a R.

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz

dávkovací čerpadlo OBL