Výběr pracovní hadičky peristaltického čerpadla

Jak funguje peristaltické čerpadlo?

Peristaltické čerpadlo využívá stlačování pracovní hadičky dvěma (nebo více) pracovními válečky při jejich rotačním pohybu. Toto stlačování hadičky tlačí kapalinu dopředu. Mezitím za válečkem dochází k zpětnému rozšíření pracovní hadičky a tím k vytvoření podtlaku a nasátí další kapaliny ze zásobní nádrže. Proto dostatečná pružnost pracovní hadičky je základním předpokladem pro správnou funkci čerpadla a životnost hadičky.
Vhodně zvolená pracovní hadička umožňuje nejlepší využití peristaltického čerpadla:

  • správné nasávání
  • správný průtok
  • jednotný a konstantní průtok
  • dlouhou předvídatelnou životnost a spolehlivost
  • malou potřebu údržby

Jak vybrat správnou pracovní hadičku?

Je potřeba zdůraznit hlavní faktory, které je potřeba zvážit při výběru pracovní hadičky peristaltického čerpadla. Každé čerpadlo a čerpaná kapalina má své charakteristické vlastnosti podle kterých je potřeba provádět výběr hadičky.

Stlačování hadičky
Stlačování hadičky rotačními válečky způsobuje prasknutí pracovní hadičky čerpadla v závislosti na pružnosti materiálu z něhož je vyrobena. Čerpadlo a jeho hadička musí odpovídat aplikaci na niž je používáno. Především tloušťka stěny hadičky je velmi důležitá pro správné využití čerpadla. Stlačování hadičky by mělo být co nejmenší při současné spolehlivé funkci nasávání a výtlaku kapaliny. Stlačování stěny hadičky by nemělo překročit 25%.

Otáčení
Rychlost otáčení rotoru s válečky je jednou z nejčastějších příčin poškození pracovní hadičky peristaltického čerpadla. Příliš vysoká rychlost otáčení neumožňuje správné stlačování/roztahování stěny hadičky. To vede k přehřátí materiálu a následnému poškození pracovní hadičky.

Pracovní tlak
Nadměrný protitlak na výstupu peristaltického čerpadla způsobuje zkrácení životnosti pracovní hadičky. Dbejte doporučení maximálního pracovního tlaku pro každý rozměr a materiál hadičky.

Lámání hadičky
Při pracovní pohybu válečků a přitlačení hadičky ke stěně čerpadla dochází k vysokému namáhání v protilehlých bodech postupně po celé délce hadičky. Z těchto míst dochází k postupnému vydrolování materiálu a ztenčování stěny hadičky (až po prasknutí z důvodu nedostatečné tloušťky stěny). Správný výběr materiálu hadičky dokáže toto opotřebení snížit na minimum.

Chemická degradace
Kontakt pracovní hadičky s nekompatibilní kapalinou vede k velmi rychlému úbytku materiálu hadičky nebo ztrátě původních vlastností. V některých případech může dojít k poškození hadičky i během několika hodin. Doporučení kompatibility materiálu a statický test nejsou často dostatečné. Dynamický test vzorku hadičky je nezbytný pro dokonalé ověření vhodnosti materiálu pro danou kapalinu, čerpadlo a aplikaci.

Montáž
Někdy se mohou vyskytnout problémy související s nesprávnou montáží hadičky do čerpadla. Hadička musí být vložena do čerpadla bez natahování a kroucení. Doporučujeme lehce namazat venkovní povrch hadičky pro snížení tření.

Základní charakteristiky materiálů hadiček peristaltických čerpadel

Základní srovnání materiálů Teknoprene TPV, Teknoprene SIL, Teknoprene HCR a Teknoprene FKM používaných pro námi dodávané Teknoprene pracovní hadičky peristaltických čerpadel.
charakteristiky materiálů Teknoprene TPV, Teknoprene SIL, Teknoprene HCR a Teknoprene FKM

životnost pracovních hadiček peristaltického čerpadla
Orientační životnost hadiček vztažená k hadičce z materiálu Teknoprene TPV – SANT64AL (100%).

Doporučené maximální tlaky podle rozměrů hadičky

Teknoprene TPV

iD x oD (tloušťka stěny)maximální doporučený tlak (bar)
1.6x4.8 (1.6)1,93
3.2x6.4 (1.6)1,18
4.8x8 (1.6)0,86
6.4x9.6 (1.6)0,69
8x11.2 (1.6)0,58
9.6x16 (3.2)0,86
12.7x19.1 (3.2)0,69
19x31.8 (6.4)0,86
25.4x35 (4.8)0,52

Teknoprene SIL

iD x oD (tloušťka stěny)maximální doporučený tlak (bar)
1.6x4.8 (1.6)1,30
3.2x6.4 (1.6)0,80
4.8x8 (1.6)0,58
6.4x9.6 (1.6)0,46
8x11.2 (1.6)0,39
9.6x16 (3.2)0,58
12.7x19.1 (3.2)0,46
19x31.8 (6.4)0,58
25.4x35 (4.8)0,35

Chemická odolnost materiálů Teknoprene

A – žádné nebo zanedbatelné poškození, B – lehké poškození, C – střední poškození, D – velmi vážné poškození / zničení

kapalinapodmínky zkouškyFKMHCRSILTPV
kyselina octová 30%2 dny / 24°CCBAA
aceton2 dny / 24°CDDBD
acetonitril2 dny / 24°CDAAC
čpavek 40%2 dny / 24°CBBCA
anilin2 dny / 24°CADDC
benzen2 dny / 24°CBDDD
butyl alkohol (butanol)2 dny / 24°CAACB
tetrachlormetan (chlorid uhličitý)2 dny / 24°CACDD
chloroform2 dny / 24°CCDDD
cyklohexan2 dny / 24°CAAAD
dimethylformamid2 dny / 24°CDACC
ethyl alkohol (ethanol)2 dny / 24°CBACA
ethylenglykol2 dny / 24°CAAAA
ethylenoxid2 dny / 24°CDDDA
dichlorethan2 dny / 24°CCDDD
trichlorethylen2 dny / 24°CACDD
freon R11/R122 dny / 24°CCDDD
freon R222 dny / 24°CDDDD
freon R134a2 dny / 24°CD-C-
freon R11/R122 dny / 24°CCDDD
kyselina chlorovodíková 10%2 dny / 24°CAAAA
kyselina chlorovodíková konc.2 dny / 24°CACDA
peroxid vodíku 90%2 dny / 24°CBBBA
methyl alkohol (methanol)2 dny / 24°CDAAA
methylethylketon (butanon)2 dny / 24°CDDDC
dichlormethan2 dny / 24°CCBDD
chlorbenzen2 dny / 24°CBCDD
nafta2 dny / 24°CACDD
kyselina dusičná 10%2 dny / 24°CABBA
kyselina dusičná 50%2 dny / 24°CBDDC
kyselina dusičná 70%2 dny / 24°CCDDD
ředidlo nitrocelulózy2 dny / 24°CDAC-
olej SAE2 dny / 24°CA-BD
tetrachlorethylen (perchlorethylen)2 dny / 24°CABDD
kyselina fosforečná 85%2 dny / 24°CADDB
louh sodný 10%2 dny / 24°CAABA
louh sodný 50%2 dny / 24°CBCCA
chlornan sodný 20%2 dny / 24°CCCCA
kyselina sírová 50%2 dny / 24°CACCA
kyselina sírová 90%2 dny / 24°CCDDC
toluen2 dny / 24°CABDD
trichlorethylen2 dny / 24°CACDD
xylen2 dny / 24°CAADD


Rádi odpovíme na Vaše dotazy – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz

Teknofluor s.r.l.