elektromagnetické dávkovací čerpadlo MICON PMK membránové mechanické dávkovací čerpadlo OBL řada MB dávkovací čerpadlo hydraulické OBL řada LY...X9 dávkovací čerpadlo membránové hydraulické OBL řada MLK dávkovací čerpadlo membránové hydraulické OBL řada XR armatury a příslušenství pro nerezové nádrže čerpadlo peristaltické IPCR6

Námi dodávaná dávkovací čerpadla jsou dlouhodobě a s vysokou spolehlivostí provozována v průmyslu chemickém, potravinářském, papírenském, výrobě stavebních hmot. Jsou také využívána v různých univerzálních technologiích např. při úpravě a čištění vod apod.

Pro představu o možném využití čerpadel zde uvádíme stručný výběr z přehledu referencí:

 • AGRICOL s.r.o.
 • ALIACHEM a.s. – Synthesia Semtín
 • Barum Continental s.r.o.
 • Cement Hranice a.s.
 • Cukrovary TTD a.s.
 • ČKD Hronov a.s.
 • DEZA a.s.
 • DEKONTA a.s.
 • KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s.
 • Lučební závody Draslovka a.s.
 • MADETA a.s.
 • MILSY a.s.
 • MODEL Obaly a.s.
 • NOWACO Opava s.r.o.
 • Považská cementáreň a.s.
 • Saint-Gobain Vertex s.r.o.
 • Smurfit Kappa Czech s.r.o.
 • SPOLANA a.s.
 • Technoexport a.s.

peristaltické čerpadlo ESPANGO IPI350 s mechanickým variátorem dávkovací čerpadlo OBL série MB - flokulant elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo PMK - dávkování koagulantu dávkovací čerpadla OBL řada M - čistírna odpadních vod dávkovací čerpadlo OBL série MD - dávkování flokulantu dávkovací čerpadlo OBL série MC - dávkování roztoku flokulantu do kalolisu dávkovací čerpadla OBL řada MC dávkovací čerpadlo membránové OBL řada MB - úprava pitné vody elektromagnetické dávkovací čerpadlo membránové PMK - dávkování srážedla těžkých kovů dávkovací čerpadla OBL série MC dávkovací čerpadlo OBL řada MD se servoovládáním dávkovací čerpadlo OBL řada MB - dávkování koagulantu dávkovací čerpadlo OBL série MB - dávkování NaOH - čistírna odpadních vod dávkovací čerpadlo OBL série MB - úprava pitné vody membránová dávkovací čerpadla OBL řada MD dávkovací čerpadla OBL série MC dávkovací čerpadlo OBL série XL membránové dávkovací čerpadlo OBL řada MB dávkovací čerpadla OBL série MD dávkovací čerpadlo OBL řada MC - dávkování louhu sodného dávkovací čerpadlo OBL série MD - chemický průmysl dávkovací čerpadla OBL řada MC - dávkování rostlinného oleje pístové dávkovací čerpadlo OBL série RB dávkovací čerpadla OBL série MRD dávkovací čerpadlo OBL řada MB - úprava pitné vody dávkovací čerpadla OBL série MD - energetický průmysl dávkovací čerpadla OBL série MB a MC dávkovací čerpadlo OBL řada MC - dávkování vápenného mléka membránová dávkovací čerpadla OBL série MC dávkovací čerpadla pístová OBL řada RB - úprava kotelní vody membránové dávkovací čerpadlo OBL řada MC dávkovací čerpadlo OBL řada XR - textilní průmysl dávkovací čerpadlo OBL série MC - dávkování kyseliny sírové dávkovací čerpadla OBL dávkovací čerpadla OBL série MB a MC - čistírna odpadních vod dávkovací čerpadla OBL série RBB dávkovací čerpadlo OBL série MD pístové dávkovací čerpadlo OBL řada LK - průmysl stavebních hmot dávkovací čerpadlo OBL série MRB - kyselina dusičná membránová dávkovací čerpadla OBL série MRB - hutní průmysl dávkovací čerpadla OBL série MB - dávkování síranu železitého membránové dávkovací čerpadlo OBL řada MRB - potravinářství dávkovací čerpadla OBL série MC - dávkování koagulantu a flokulantu dávkovací čerpadla OBL membránové dávkovací čerpadlo OBL řada MD pístová dávkovací čerpadla OBL série RBB membránové dávkovací čerpadlo OBL řada XR - textilní průmysl

OBL metering pumps

peristaltic pumps ESPANGO

MICON metering pump