Schéma a popis použití inteligentního proporcionálního dávkovacího čerpadla pro úpravu bazénové vody.

S rozmachem používání domácích bazénů se stále více majitelů potýká s problémem udržení nezávadné a čisté vody vhodné ke koupání. Vlivem střídání teplot, dešťových srážek a dalších přírodních vlivů dochází ke změnám parametrů bazénové vody (například hodnoty pH). Změny parametrů bazénové vody následně způsobují komplikace v podobě množení řas, zakalení vody apod. Majitelé bazénů se snaží na takto vzniklé situace následně reagovat ručním přidáváním různých prostředků pro úpravu vody. Nejenže tímto způsobem „hasí již rozběhnutý požár“, ale často také úmyslně nebo neúmyslně dochází k předávkování a tím ovlivnění dalších parametrů bazénové vody.

Lze situacím s nekontrolovanou změnou parametrů bazénové vody předcházet?

Ano. Jednoduše s využitím filtrační jednotky bazénové vody. Většinu bazénů (i těch menších) majitelé vybavují filtrační jednotkou pro odstranění nečistot. Takové filtrační jednotky vybavené oběhovým čerpadlem nasávají znečištěnou vodu z bazénu a zpět do bazénu vrací vodu bez nečistot. Často tyto filtrační jednotky bývají spínány na předem určenou dobu tak, aby odstranily z bazénové vody nepřípustné nečistoty. S výhodou bývá použito spínacích hodin, které umožňují pravidelné čištění bazénové vody bez nutnosti zapínat čištění ručně. Použitím dávkovacího čerpadla spouštěného při provozu filtrační jednotky a příslušné měřící sondy lze zcela vyloučit časté zásahy obsluhy bazénu, které jsou tímto omezeny jen na kontrolu dostatečného množství roztoku v zásobní nádrži dávkovacího čerpadla. S výhodou lze využít instalovanou filtrační jednotku a do potrubí, kterým je vracena čistá voda do bazénu přidat vstup pro měřící sondu a injekční trysku.

schéma zapojení inteligentního proporcionálního dávkovacích čerpadla pro úpravu bazénové vody

Výhody tohoto zapojení:

 

  • přes sondu prochází voda z bazénu ve kterém je dávkovaný roztok již většinou dokonale rozmíchán – není ovlivňována funkce sondy vyšší nebo nižší lokální koncentrací nadávkovaného roztoku
  • přes sondu prochází již vyčištěná voda což významně snižuje zanášení sondy nečistotami a tím zkreslování naměřených hodnot
  • sonda je chráněna před mechanickým poškozením
  • injekční tryska se zpětným ventilem dávkuje regulační roztok do proudící kapaliny a tím dochází k rychlejšímu smíchání se zbytkem bazénové vody
  • zpětný ventil injekční trysky zabraňuje úniku bazénové vody mimo systém při náhodném poškození hadičky mezi dávkovacím čerpadlem a vstupem do potrubí vedoucího od filtrační jednotky do bazénu
  • měřící sonda je přes BNC konektor připojena přímo na vstup inteligentního dávkovacího čerpadla s vlastní vyhodnocovací a řídící jednotkou
  • dávkovací čerpadlo je s injekční tryskou propojeno plastovou ohebnou hadičkou usnadňující rychlou a bezproblémovou montáž

Jak funguje inteligentní dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním?

Největší výhodou inteligentního dávkovacího čerpadla PMi je postupné snižování dávky v l/h při přibližování se k nastavené požadované hodnotě. Například chcete v bazénu dosáhnout hodnoty pH 7,0. Naměřený počáteční stav pH sondou je 5,6. Po spuštění čerpadlo začne dávkovat na plný předem nastavený výkon. Na čerpadle jste zvolili hodnotu „hystereze“ na 1. V takovém případě od dosažení naměřené hodnoty pH 6,0 až po hodnotu pH 7,0 bude čerpadlo stále dávkovat, ale postupně bude snižovat dávku v l/h. Čím blíže bude naměřená hodnota hodnotě požadované (pH 7,0) tím pomaleji bude čerpadlo dodávat roztok do bazénu. Tímto způsobem se lze zcela vyhnout předávkování vody regulačním roztokem.

Čerpadlo dále umí pracovat s funkcí odložený start. To znamená, že může být sepnuto stejnými spínacími hodinami nebo ručním spínačem zároveň s filtrační jednotkou, ale dávkovací čerpadlo zůstane na předem nastavený čas pouze v pohotovostním režimu. Dávkovat začne až po předem nastavené době. S výhodou lze této funkce využít na dokonalé promíchání vody pomocí filtračního čerpadla v bazénu a soustavě filtrační jednotky, aby byla hodnota naměřená pH sondou při začátku dávkování co nejpřesnější.

Další z mnoha funkcí čerpadla je například možnost připojení hladinového spínače přímo na vstup na čerpadle. Při nedostatku roztoku v zásobní nádrži čerpadlo přestane dávkovat a upozorní obsluhu na nedostatek roztoku na svém grafickém lcd panelu.

Funkcí tohoto čerpadla lze s výhodami využít nejen při udržování a úpravě bazénové vody, ale i v jiných aplikacích kde je potřeba součinosti čerpadla s měřící sondou.

Vybrané modely dávkovacích čerpadel můžete zakoupit přímo v našem e-shopu IMU service .

Na Vaše dotazy rádi odpovíme – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz