Odstranění zápachu a zlepšení funkce septiků, jímek a čistíren odpadních vod pomocí dávkování tekutých roztoků enzymů a/nebo probiotických bakterií.

 

Nepříjemný zápach ze septiku, jímky nebo čistírny odpadních vod? Špatné odbourávání a velké množství zbytkového kalu?

S velkou pravděpodobností je příčinou tohoto stavu ztráta užitečných bakterií, které umožňují rozklad biologického odpadu obsaženého v odpadních vodách. Důvodem může být odplavení těchto bakterií přívalovými vodami (při společném svodu dešťových vod), nedostatek biologického odpadu a následující vymření bakterií při nárazovém používání objektu nebo použití nevhodných čistících prostředků ve velkém množství.

Co s tím?

Nejúčinnější je použít moderní tekuté roztoky obsahující kombinaci vzájemně se podporujících užitečných bakterií a jejich výživu (v nouzi lze použít i tzv. práškové aktivátory septiků, jejich účinnost je však díky procesu sušení-lyofilizace a následnému rozpouštění menší než u tekutých roztoků živých bakterií). Moderní roztoky živých bakterií pomáhají přirozenému rozkladu organické hmoty, snižují produkci kalů a zvyšují jejich kvalitu, snižují obsah těžkých kovů, výrazně snižují zápach a vytváření plynů, snižují množství a intenzitu růstu řas v čistírnách odpadních vod, pomáhají rozkladu toxických sloučenin a lepšímu odvodňování kalu. Cena použití těchto roztoků pro běžný domovní septik nebo domácí čistírnu odpadních vod se při pravidelném používání počítá maximálně v jednotkách korun za den.

Jak na to?

Můžete pravidelně ručně dávkovat roztoky do výlevky nebo wc. Každé dva nebo tři dny. Teď začínám tušit, že většina z vás se chystá opustit tuto stránku. Komu by se chtělo na to myslet a provádět dávkování?      Nezoufejte…       Je tu řešení:

dávkování roztoků do septiků, jímek a čistíren odpadních vod pomocí malého peristaltického čerpadla.

Co k tomu budu potřebovat?

schéma zapojení peristaltického čerpadla pro dávkování do odpadních vod

Kombinací peristaltického čerpadla s plynule nastavitelným průtokem a programovatelných spínacích hodin získáte možnost zvolit takové množství a četnost dávkování jaké jen budete chtít. Doporučuje se načasovat dávkování roztoku vždy před zvýšenou intenzitou průtoku odpadní vody (např. před časem nejčastějšího vypouštění vany). Roztok se tak lépe promíchá a rozšíří v co největším objemu odpadní vody v septiku, jímce nebo čistírně odpadních vod. Hadičku od čerpadla nemusíte nutně vést v nezámrzné hloubce až k septiku nebo jímce. Stačí ji zaústit do odpadního potrubí ještě ve Vašem domě. Protékající odpadní voda dostane roztok tam kam patří.

Montáž peristaltického dávkovacího čerpadla IPCR6 je velmi snadná díky dodávané konzole, kterou přišroubujete na zeď a na ni nasadíte a zajistíte zacvaknutím čerpadlo. Přípustná sací výška (výškový rozdíl) mezi čerpadlem a zásobním kanystrem je 2 metry. Vyhněte se montáži na místo vystavené povětrnostním vlivům (přímý sluneční svit, déšť). Pokud plánujete montáž do uzavřené skříně přesvědčte se, že teplota ve které čerpadlo pracuje nepřesahuje 45°C. V opačném případě zajistěte dostatečné větrání.

Podle návodu k obsluze připojte hadičky na sání a výtlak čerpadla. Na druhý konec sací hadičky připojte sací koš se sítkem. Vyhnete se nepříjemnost, které by mohla způsobit náhodná nečistota nasátá ze zásobního kanystru do hadičky nebo čerpadla. Druhý konec výtlačné hadičky umístěte do místa dávkování.

připevnění peristaltického čerpadla IPCR6 na zeď

napájení peristaltického dávkovacího čerpadla IPCR6

Před připojením čerpadla ke zdroji elektřiny se přesvědčte, že na štítku čerpadla je uvedena hodnota napájení shodná s hodnotou v plánovaném místě připojení. Pro připojení verze s vidlicí do zásuvky a zásuvkových programovatelných hodin/spínač není potřeba zvláštních znalostí. V případě připojování přímo na rozvod elektřiny nebo zabudované programovatelné hodiny/spínač dbejte zákonů a vyhlášek v době zapojování (zásahy do elektroinstalace smí provádět pouze osoba způsobilá).

Proveďte zkušební dávkování a trimrem přístupným z čela čerpadla nastavte požadovaný průtok. Vhodně zkombinujte velikost průtoku s délkou a četností běhu čerpadla a proveďte naprogramování hodin/spínače. Sací košík vložte do zásobního kanystru a užívejte si automatického dávkování do septiku, jímky nebo čistírny odpadních vod. Jedna práce Vám přesto zůstane – jednou za čas vyměnit prázdný zásobní kanystr za plný.

 

Přejeme Vám další bezproblémové používání Vašeho septiku, jímky nebo čistírny odpadních vod!

sestava dávkovacího peristaltického čerpadla IPCR6 a sacího koše

Na Vaše dotazy rádi odpovíme – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz