jahody

Výhody využití zavlažovacích systémů pro hnojení rostlin

Hnojím klasickými granulovanými hnojivy. Potřebuji číst dál?

Určitě. Léta zaužívaný postup hnojení rostlin granulovanými hnojivy zapravením do půdy je na první pohled velmi levným a snadno proveditelným řešením. Tento způsob hnojení je ale pro rostliny velmi málo efektivní a v konečném důsledku i dražší než hnojení přes zavlažovací systémy. Každá rostlina potřebuje světlo, vodu, vzduch a stavební látky, které přijímá kořenovým systémem. To všechno v průběhu celé vegetace a bez náhlých výkyvů. Tady je problém klasických granulovaných hnojiv. Uvolňování živin do půdy je závislé na více vlivech. Mimo jiné na okamžité teplotě a vlhkosti půdy. Často dochází k náhlému uvolnění živin z granulátu po dešti nebo zavlažování. Větší množství živin rostlina není v krátké době schopna přijmout a následně při silném dešti nebo další závlaze dojde k odplavení živin mimo kořenový systém rostlin. Rostlina hnojivo nevyužije a stane se z něj ekologická zátěž při prostupu do spodních vod nebo při spláchnutí do povrchových vod.

„Nejzávažnější je kontaminace vody sloučeninami dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40% u dusíku a 32% u fosforu.“ zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Znečištění_vody#Zemědělství

ledový salát

meloun vodní

V čem jsou výhody hnojení pomocí zavlažovacích systémů?

Především v rovnoměrném přísunu živin rostlinám. Přidávání hnojiva probíhá v malých pravidelných dávkách. Rostliny jej stačí spotřebovat a plně využít ke svému růstu. V případě bodových kapkových závlah nehnojíte zbytečně velkou plochu a přivádíte živiny přímo ke kořenovému systému rostliny. Další velkou výhodou je, že můžete reagovat na potřeby rostlin. Na začátku vegetace podpoříte růst použitím hnojiva s vyšším obsahem živin důležitých pro růst. V okamžiku kvetení, násady a vývoje plodů lze přejít na hnojiva určené pro tuto fázi vegetace. Výsledek je doslova ohromující proti klasickému způsobu hnojení granulovanými hnojivy. A to všechno při mnohem menší spotřebě hnojiv díky lepšímu využití rostlinami.

„Ztráty dusíku ze zemědělských půd představují významný problém, a to jak pro samotné zemědělce tak i obyvatele ČR. Důvodem je vliv dusíku na úrodnost zemědělských půd a na kvalitu podzemních a povrchových vod. Na přídavek dusíku reagují rostliny bujným růstem, ale dodávat rostlinám dusík je žádoucí pouze v takové míře, aby nedocházelo k jeho ztrátám z půdního prostředí (Záhora, Nohel&Kintl, 2011).“   zdroj: http://uvhk.fce.vutbr.cz/sites/default/files/kzp/pdf/pzcov-14-elbl.pdf

Co je k takovému hnojení rostlin potřeba?

Funkční zavlažovací systém. Buď kapková závlaha, nebo plošný systém např. pro zavlažování fotbalových hřišť. Do těchto systémů za hlavní čerpadlo nebo zdroj tlaku v systému lze přidat přípojku pro dávkování roztoků kapalných hnojiv. Při použití injekční trysky se zpětným ventilem je ošetřena i případná nečekaná událost v podobě porušeného potrubí nebo přívodní hadičky od dávkovacího čerpadla a zabráněno úniku zavlažovací vody nechtěným způsobem. Samotné dávkovací čerpadlo můžete instalovat i několik metrů od přípojky do zavlažovacího systému. Například do technické místnosti, šachty s tlakovým čerpadlem apod. Pokud používáte vodu z veřejných rozvodů nezapomeňte na podmínku bezpečného oddělení vašeho systému od veřejných rozvodů, aby nedošlo k průniku roztoku hnojiv do veřejné vodovodní sítě.

rajče tyčkové

Jaké hnojivo mám použít?

Ve vodě plně rozpustná hnojiva určená pro zavlažovací systémy. Například YaraTera je ucelenou řadou 23 různých koncentrátů hnojiv pokrývající různé potřeby a nároky na výživu rostlin. Vyhněte se experimentům s rozpouštěním klasických granulovaných hnojiv – hrozí ucpání kapkovačů, průsakových hadic nebo rozprašovacích trysek. Můžete také použít různé přírodní enzymy určené pro použití v zavlažovacích systémech s příznivými účinky na podporu rozvoje kořenového sytému, růst rostlin, podporu rostlin proti stressu apod.

Přidávání hnojiv, enzymů a jiných pomocných látek je nezbytné také v hydroponických pěstebních systémech. Díky možnosti automatizace hydroponického pěstování pomocí technologického vybavení čerpadly a dalším příslušenstvím se pěstování okrasných a užitkových rostlin stává časově nenáročnou záležitostí.

Jak provádět hnojení rostlin?

Každý výrobce hnojiva předepisuje buď základní dávkování v gramech, nebo mililitrech na litr závlahové vody a časové období – takovou dávku rozdělte rovnoměrně do zavlažovacích cyklů nebo je výrobcem hnojiva přímo předepsána dávka v mililitrech nebo gramech na metr čtvereční a den. Dávku roztoku vypočítanou pro zavlažovací cyklus dle předpisu výrobce hnojiva připravte do zásobní nádrže nebo nádoby, ze které bude dávkovací čerpadlo nasávat připravený roztok. Po naplnění celého závlahového systému vodou a v průběhu provádění závlahy rostlin spusťte dávkování roztoku do závlahového systému v poměru k závlahové vodě dle doporučení výrobce hnojiva. Spuštění dávkování můžete provést buď ručně, nebo například časovým spínačem. Po nadávkování roztoku hnojiva do systému zastavte dávkovací čerpadlo a pokračujte v zavlažování dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k úplnému propláchnutí zavlažovacího systému od roztoku hnojiva. Vyhnete se tím krystalizaci zbytků hnojiva v potrubí, hadičkách a kapkovačích. Jestliže plánujete připravit roztok z více různých koncentrátů hnojiva společně, ověřte si předem možnost jejich vzájemné mísitelnosti.

„Intenzita závlahy musí být menší, než je rychlost průsaku vody prokořeněnou částí půdního profilu; závlahová dávka nesmí překročit retenční kapacitu půdy. Při hnojivé závlaze je účelná doplňková závlaha. Dávku vody a hnojiv je třeba citlivě kombinovat a dělit na dílčí dávky podle plodiny a podmínek stanoviště.“

Jaké dávkovací čerpadlo budu potřebovat?

Základem je určení potřebné dávky roztoku hnojiva v l/h. Počítejte s případným rozšířením závlahového systému nebo potřebou dávkovat o něco větší množství. Dávkovací čerpadla membránová a některé typy peristaltických čerpadel umožňují regulaci dávky v l/h a to bez vlivu změny tlaku v zavlažovacím systému na dávkované množství. Ve srovnání s různými injektorovými/nasávacími systémy, které navíc snižují tlak v zavlažovacím systému vždy nadávkujete to co předem určíte nastavením čerpadla a dobou dávkování. Vše plně pod kontrolou.

  • Pro nízkotlaké zavlažovací systémy do 1baru (např. kapkové závlahy prováděné samotíží, nebo s reduktorem tlaku) můžete s výhodou nízké pořizovací ceny použít některé z  peristaltických čerpadel.
  • Pro zavlažovací systémy s tlaky nad 1bar a nižší průtoky roztoků hnojiv do 20l/h resp. 5l/h lze použít solenoidová dávkovací čerpadla PMK nebo PME.
  • Pro zavlažovací systémy s potřebou vyšších průtoků roztoků hnojiv a zároveň vyšších tlaků v systému jsou vhodná dávkovací čerpadla hnaná elektromotorem.
  • Variantou pro systémy s indukčním průtokoměrem závlahové vody je dávkovací čerpadlo PMplus, které dokáže reagovat na množství protékané závlahové vody a uzpůsobit okamžité množství roztoku hnojiva průtoku závlahové vody.

paprika stolní

Mnoho úspěchů a radosti při pěstování rostlin Vám přeje IMU service

paprika, kedlubna a česnek