dávkovací čerpadlo PMplus

PM PLUS

 • dávkovací čerpadlo elektromagnetické (solenoidové) s výkony do 50 l/h
 • napájení 230V/50Hz, krytí IP65
 • nastavení dávky pomocí signálu 4-20mA, 20-4mA nebo pulsy průtokoměru
 • možnost přepnutí na ruční nastavení dávky
 • grafický display, jednoduché ovládací menu

výkonové varianty:

max. l/hod. 1 2 5 10 20 50
max. bar 15 10 7 10 3 0,1

 • mód 4-20 nebo 20-4mA (s možností nastavení mA=počet pulsů čerpadla)
 • mód počet pulsů průtokoměru : počet pulsů čerpadla nebo počet pulsů průtokoměru : dávka l/h
 • možnost zapnutí funkce opožděného startu dávkování
 • možnost znepřístupnění ovládacího menu heslem
 • pro dálkové spouštění běhu čerpadla lze využít vstup pro hladinový spínač (např. připojení na relé s funkcí sepnuto/rozepnuto)
 • max. sací výška 1,5m
 • vstup pro sondu kontroly hladiny v zásobní nádrži
 • dávkovací hlava PP (polypropylen), membrána PTFE (teflon), díly pro připojení hadičky PP (polypropylen), kuličky zpětných ventilů keramika
 • dodáváno jako sada obsahující čerpadlo, sací koš, vstřikovací trysku se zpětným ventilem a 2+2m hadičky
 • hmotnost cca 3kg

rozměry dávkovacího čerpadla MICON PMK, PMplus, PMi

Pokud váháte, které z čerpadel je nejvhodnější – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz

Příklady využití: dávkování chlóru a jiných chemikálií – úprava bazénové vody, úprava pitné vody, čistírna odpadních vod, dávkování roztoků hnojiv do zavlažovacích systémů, dávkování aditiv v automyčkách a mycích zařízeních apod.

elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo PMplus
detail dávkovacího čerpadla PMplus

displej dávkovacího čerpadla PMplus

detail dávkovacího čerpadla PMplus

detail dávkovacího čerpadla PMplus

Volitelné příslušenství:

PM-SF stojan - držák čerpadla

PM-SF stojan – držák čerpadla

pro montáž dávkovacích čerpadel PMK, PM plus a PMi na vodorovnou plochu.

Instalace:

Instalace dávkovacího čerpadla PMplus je velmi snadná díky dodávané sadě příslušenství. Čerpadlo pomocí dvou šroubů připevněte na svislou zeď nebo jinou pevnou svislou plochu tak, aby vzdálenost k zásobní nádrži nebo nádobě byla pokud možno co nejkratší a zároveň byla umožněna pohodlná obsluha čerpadla. V případě potřeby umístit čerpadlo na horizontální plochu použijte originální držák dodávaný jako volitelné příslušenství. Osy ventilů čerpadla musí být vždy svisle. Odklon od této pozice může mít za následek nepřesnost dávkování. Věnujte pozornost možnosti dostatečného chlazení čerpadla, které je prováděnou pouze pasivním přestupem tepla povrchem skříně čerpadla. Vyhněte se instalaci čerpadla do malých skříní bez větrání.

Proveďte připojení čerpadla ke zdroji napájení 230V. Proveďte připojení hladinového spínače (volitelná možnost). Pokud plánujete časté spínání čerpadla využijte konektoru pro hladinový spínač a sepnutím/rozepnutím kontaktů pro hladinový spínač (např. pomocí relé) provádějte spouštění čerpadla (pomocí vhodného rozbočení můžete sloučit funkce pro hlídání hladiny v zásobní nádrži a spouštění čerpadla). Čerpadlo při takovém zapojení zůstává stále pod napájecím napětím a má kratší prodlevu při spuštění dávkování. Proveďte připojení externího signálu 4-20mA nebo pulsů průtokoměru. Zapojení elektroinstalace smí provádět pouze osoba způsobilá dle platných zákonů a vyhlášek.

Připojte sací hadičku k čerpadlu a na druhý konec sací hadičky připevněte sací koš dodávaný v sadě s čerpadlem. Umístěte sací koš do zásobní nádrže. Sací výška by neměla překročit výšku 1,5m.

Připojte výtlačnou hadičku k čerpadlu a na druhý konec hadičky připevněte injekční trysku dodávanou v sadě s čerpadlem. Injekční tryska slouží jako zpětný ventil, zabraňuje samovolnému vytékání kapaliny z hadičky a při instalaci do potrubí se zaústěním zabraňuje ulpívání dávkované kapaliny na stěnách potrubí. Délka výtlačné hadičky a výškové umístění je limitováno pouze maximálním povoleným tlakem dle varianty čerpadla (součet všech tlakových odporů na výstupu čerpadla nesmí překročit maximální povolený tlak čerpadla).

Schéma a návod na instalaci dávkovacích čerpadel PM

Zapněte síťový vypínač na čerpadla na hodnotu I. Proveďte nastavení požadovaných parametrů dávkování podle návodu k obsluze: volba mezi 4-20mA nebo pulsy, poměr počtu pulsů průtokoměru k počtu pulsů čerpadla, nebo počtu pulsů průtokoměru k dávce l/h apod.. Spusťte dávkování. Pokud čerpadlo v krátké době nenasaje kapalinu ze zásobní nádrže proveďte prvotní poinstalační odvzdušnění přepnutím do módu „priming“ a dále viz. dodávaný návod k obsluze.

Vybrané provedení dávkovacího čerpadla PM+ naleznete v našem e-shopu IMU service .