Instalace dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi a PME.

Instalační návod platný pro solenoidové dávkovací čerpadlo PMK, dávkovací čerpadlo PMplus, dávkovací čerpadlo PMi a dávkovací čerpadlo PMe.

Instalujte čerpadlo na suchém místě a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Teplota okolí nesmí přesáhnout 40°C. Minimální provozní teplota závisí na čerpané kapalině, která musí vždy zůstat v kapalném stavu. Respektujte zákony a vyhlášky pro montáž elektrických zařízení (zapojení smí provádět pouze osoba způsobilá).

Umístěte čerpadlo (připevněním na dostatečně pevný podklad) tak jak je zobrazeno na následujícím obrázku. Doporučená sací výška je maximálně 1,5m. Pokud možno neinstalujte čerpadlo přímo nad nádrže s velmi agresivními chemickými výpary. V případě, že se místo dávkování (konec hadičky) nachází výškově pod úrovní hladiny v zásobní nádrži použijte injekční trysku nebo jiný protitlakový ventil, aby nedocházelo k samovolnému gravitačnímu protékání kapaliny čerpadlem (i při vypnutém čerpadle).

schéma instalace dávkovacího čerpadla PM

 1. dávkovací čerpadlo
 2. sací hadička
 3. odvzdušňovací hadička
 4. zásobní nádrž chemikálie
 5. sací koš s filtrem
 6. napájení čerpadla
 7. výtlačná hadička
 8. injekční ventil
 9. hladinový spínač

Při zapojování hadiček dbejte na správné nasazení hadičky na držák hadičky a správné umístění zajišťovacího kroužku.

upevnění hadičky dávkovacího čerpadla

Připojení sacího koše s filtrem

Připojte sací hadičku na sací koš. Důkladně natáhněte hadičku na držák hadičky, nasaďte zajišťovací kroužek ve správné orientaci a proveďte zajištění hadičky zašroubováním převlečné matice na sací koš.

Umístěte sací koš ve svislé poloze na dno zásobní nádrže.

připojení sacího koše dávkovacího čerpadla

Připojení sací hadičky k dávkovacímu čerpadlu

Sací část čerpadla se nachází na spodní straně dávkovací hlavy. Připravte si na hadičku převlečnou matici, zajišťovací kroužek a na hadičku navlékněte držák hadičky dle obrázku. Zkontrolujte přítomnost a správnou pozici těsnícího o-kroužku pos.5. Proveďte připojení výtlačné hadičky na dávkovací hlavu.

 1. hadička
 2. převlečná matice
 3. zajišťovací kroužek
 4. držák hadičky
 5. umístění těsnícího o-kroužku

 

připojení sací hadičky dávkovacího čerpadla

Připojení výtlačné hadičky k dávkovacímu čerpadlu

Výtlačná část čerpadla se nachází na horní straně dávkovací hlavy. Připravte si na hadičku převlečnou matici, zajišťovací kroužek a na hadičku navlékněte držák hadičky dle obrázku. Zkontrolujte přítomnost a správnou pozici těsnícího o-kroužku pos.5. Proveďte připojení výtlačné hadičky na dávkovací hlavu.

 1. hadička
 2. převlečná matice
 3. zajišťovací kroužek
 4. držák hadičky
 5. umístění těsnícího o-kroužku

 

připojení výtlačné hadičky dávkovacího čerpadla

Připojení odvzdušňovací hadičky k dávkovacímu čerpadlu

Nasaďte hadičku na pozici č.2. Umístěte druhý konec hadičky do zásobní nádrže nebo na jiné místo kam bude odtékat zbytková kapalina při provádění odvzdušňování.

 1. hadička
 2. odvzdušňovací výstup
 3. odvzdušňovací ventil

 

připojení odvdušňovací hadičky dávkovacího čerpadla

Připojení injekční trysky se zpětným ventilem

Našroubujte injekční trysku do místa provádění dávkování (potrubí, směšovací komora, apod.). Jestliže je potřeba použijte k utěsnění závitu teflonovou pásku.

Připravte na hadičku převlečnou matici a zajišťovací kroužek. Navlečte hadičku na držák hadičky. Dotáhněte převlečnou maticí na injekční ventil.

 

připojení injekční trysky dávkovacího čerpadla

Elektrické zapojení

Zapojení elektroinstalace smí provádět pouze osoba způsobilá dle zákonů a vyhlášek platných v době zapojování.

Před zapojením zkontrolujte následující:

1. napětí v síti je stejné jako napětí na štítku čerpadla

2. čerpadlo musí být připojeno k účinnému uzemnění

3. pro zabránění poškození čerpadla neinstalujte čerpadlo paralelně s indukčním zatížením (např. elektromotory)

 

elektrické zapojení dávkovacího čerpadla PMKelektrické zapojení dávkovacího čerpadla PMpluselektrické zapojení dávkovacího čerpadla PMplus

Na Vaše dotazy rádi odpovíme – volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz

Vybrané velikosti dávkovacího čerpadla PME, PMK, PM+ a PMi můžete zakoupit přímo v našem e-shopu IMU service .