Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Ing. Martin Uhrovič, se sídlem Velkomoravská 716/120, 6304, 69618 Lužice u  Hodonína, Česká republika, kontaktní e-mail: info@imu.cz.

(dále též „Ing. Martin Uhrovič“),

1. Ing. Martin Uhrovič správcem a zpracovatelem osobních údajů

Ing. Martin Uhrovič vystupuje v pozici správce a zpracovatele osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky https://davkovaci-cerpadla.imu.cz/

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Ing. Martin Uhrovič zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Ing. Martin Uhrovič zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že navštíví naše webové stránky:

  • při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

  • soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou  pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů (účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností).

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů.

Ing. Martin Uhrovič je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Ing. Martin Uhrovič nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které Ing. Martin Uhrovič využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu info@imu.cz