průmyslová dávkovací čerpadla
SPOLEHLIVOST - ROBUSTNOST
PRŮMYSLOVÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA
dávkovací čerpadla OBL blackline
OBL blackline
SKVĚLÝ POMĚR CENA / VÝKON !
dávkovací čerpadla elektromagnetická solenoidová
ŘEŠENÍ PRO MALÉ PRŮTOKY
ELEKTROMAGNETICKÁ ČERPADLA

„Již 20 let dodáváme dávkovací čerpadla, příslušenství dávkovacích čerpadel, díly a armatury pro nerezové nádrže.“

Dávkovací čerpadla elektromotorová

dávkovací čerpadla OBL
V roce 2002 jsme uvedli na trh v České a Slovenské republice membránová dávkovací čerpadla výrobce OBL. Spolehlivost těchto výrobků přesvědčila významné množství našich zákazníků. Dávkovací čerpadla značky OBL jsou sestavována a vyráběna podle konkrétního požadavku zákazníka. Ze širokého sortimentu základních stavebnicových prvků čerpadel (dávkovací hlava, ventily, převodovka, elektromotor, atd.) lze sestavit čerpadlo nejlépe vyhovující konkrétním podmínkám provozu (maximální průtok, maximální tlak, pracovní teplota, viskozita, agresivita a abrazivita kapaliny) od jednodušších modelů řady M, řady R, řady XRN až po průmyslová dávkovací čerpadla vyhovující standardu API 675. Zároveň tímto postupem dosahujeme příznivé ceny čerpadel a vynikajících poměrů cena/výkon a cena/užitné vlastnosti.

Dávkovací čerpadla elektromagnetická

elektromagnetická solenoidová dávkovací čerpadla
Vzhledem k množícím se požadavkům zákazníků na dávkovací čerpadla pro jednodušší aplikace jsme do našeho sortimentu zařadily elektromagnetická membránová dávkovací čerpadla solenoidová s možností nastavení požadované dávky ručně, pomocí signálu 4-20 mA, pulsů průtokoměru nebo přímým připojením pH sondy (nebo jiné) na čerpadlo. Nezanedbatelnou výhodou těchto čerpadel je snadná a rychlá instalace pomocí hadiček a dodávaného základního příslušenství.

Peristaltická čerpadla

hadicová peristaltická čerpadla
Pro aplikace kde není možno použít klasická dávkovací čerpadla nebo není potřeba vysokých tlaků a přesnosti dodáváme hadicová peristaltická čerpadla použitelná od mikrodávkování 0,1 ml/min (např. minerální soli do akvárií, laboratorní přístroje, mycí zařízení) až po velká čerpadla 6000 l/h pro vápenná mléka na čistírnách odpadních vod, v potravinářství apod.

Příslušenství čerpadel

příslušenství dávkovacích čerpadel
Nejen pro námi dodávaná čerpadla máme v sortimentu příslušenství čerpadel. Pro správnou instalaci a bezproblémový provoz čerpadel jsou velmi vhodné: nerezový a plastový pojistný ventil zabraňující přetlakování systému a zničení potrubí nebo čerpadla, nerezový a plastový sací koš s funkcí zpětného ventilu a filtrem zabraňující nasátí nečistot a zablokování ventilů čerpadla nebo ucpání potrubí, nerezová a plastová injekční tryska s funkcí zpětného ventilu umožňující vstřikování dávkované kapaliny do proudu v průběžném potrubí, pH sondy a další.

Servis a opravy dávkovacích čerpadel

Od začátku uvedení každé značky čerpadel na trh je pro nás samozřejmostí spojenou s prodejem servis dávkovacích čerpadel buď přímo v místě instalace nebo v naší firmě.

Náhradní díly dávkovacích čerpadel

Pro čerpadla z našeho sortimentu Vám dodáme údržbové sady a náhradní díly dávkovacích čerpadel pro jednodušší opravy proveditelné zákazníkem.

Díly pro nerezové nádrže

Další součástí sortimentu jsou díly a armatury pro plastové a nerezové nádrže především vzorkovací ventily, díly stavoznaků, leštěné kulové ventily, pumpička a těsnění plovoucího víka, průlezy apod. s využitím pro vinařské nádrže, pivní tanky, v potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

dávkovací čerpadla

Zajišťujeme technickou konzultaci a odbornou pomoc pro správnou volbu dávkovacího čerpadla již ve fázi projektování zařízení, dodání požadovaných dávkovacích čerpadel na místo určené zákazníkem (platí pro území ČR a Slovenska), opravy (po předchozí dohodě přímo v místě instalace na území ČR a SR – ve většině případů není nutno demontovat čerpadlo a odesílat k prohlídce stavu, případně k opravě) a náhradní díly na námi dodávané čerpadla.

Dodávané výrobky lze použít pro různé kapaliny např. louh sodný NaOH, flokulant, koagulant síran železitý Fe2(SO4)3, vápenné mléko Ca(OH)2, kyselina dusičná HNO3, peroxid vodíku H2O2, alkohol C2H5OH, rozpouštědla, polyelektrolyt, chlornan vápenatý Ca(ClO)2, kyselina chlorovodíková HCl, chlorid železitý FeCl3, kyselina fosforečná H3PO4, chlornan sodný NaClO, kyselina sírová H2SO4, síran hlinitý Al2(SO4)3, dezinfekční prostředky, chemická aditiva, minerální soli v odvětví čistírna odpadních vod, úprava pitné vody, potravinářství, energetický průmysl, chemický průmysl, kosmetický průmysl, výroba stavebních hmot apod.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme - volejte +420 603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz