Návod na výměnu membrány dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD

membrána dávkovacího čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD

řez hlavou čerpadla OBL série M, MB, MC, MD, MRB, MRC, MRD

Demontáž membrány:

1/ Před zahájením práce se ujistěte, že v sacím a výtlačném potrubí není kapalina pod tlakem a/nebo kapalina o vysoké teplotě!

2/ Odpojte sací a výtlačné potrubí od čerpadla. Povolování převlečných matic u plastového provedení provádějte šetrně. Dbejte zvýšené opatrnosti na kapalinu vytékající z potrubí. Zvláště v případě dávkování agresivních chemikálií.

3/ Odšroubujte pomocí imbusového šroubováku šrouby pos.29 umístěné po obvodu dávkovací hlavy.

4/ Stáhněte dávkovací hlavu pos.21 z čerpadla.

5/ Uchopte membránu pos.32 za její okraj a vyšroubujte ji proti směru hodinových ručiček. V případě, že dojde k protáčení proveďte omezení protáčení nastavením průtoku na 0%.

 

Doporučujeme provést preventivní výměnu těsnění posuvové tyče pos.136+137.

 

Montáž membrány:

1/ Očistěte vnitřek a dosedací plochu komory membrány a dávkovací hlavy. Vzájemné bezchybné dosednutí membrány a dosedacích ploch je nezbytné pro správnou těsnící funkci membrány!

2/ Namažte závit na posuvové tyči vhodným mazacím tukem.

3/ Otáčením po směru hodinových ručiček našroubujte membránu na posuvovou tyč až do úplného dosednutí a dostatečného dotažení.

4/ Nasaďte dávkovací hlavu na čerpadlo. Dbejte na správný směr průtoku ventilovými tělesy. Na čelní straně plastové dávkovací hlavy je vyznačen směr průtoku a označena pozice nahoře UP a dole DOWN.

5/ Nasaďte všechny šrouby po obvodu dávkovací hlavy a provádějte imbusovým šroubovákem postupné dotahování vždy dvou protilehlých šroubů a pokračujte po celém obvodu hlavy (vždy dva protilehlé šrouby). Nedotahujte šrouby příliš! Pro nerezové dávkovací hlavy je doporučen maximální dotahovací moment 5 Nm. Pro plastové dávkovací hlavy je doporučen maximální dotahovací moment 3,5 Nm.

6/ Připojte sací a výtlačné potrubí. Před připojením se přesvědčte, že všechna těsnění jsou na svých místech a ve správné pozici. Převlečné matice u plastového provedení dotahujte rukou – při přílišném dotažení může dojít k prasknutí převlečné matice.

7/ Proveďte zkušební běh čerpadla. Začněte s nastavením na 0% a postupně zvyšujte na 100%. Dbejte zvýšené opatrnosti a průběžně kontrolujte zda nedochází k úniku kapaliny!

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz