Návod na odstranění problému s nastavováním průtoku dávkovacího čerpadla OBL série M a R

nastavování průtoku dávkovacího čerpadla OBL řada M a R

Zjištěný problém:

Při spuštěném čerpadle nastavování průtoku nezůstane tam, kde je nastaveno, ale pohybuje se samo o sobě směrem k 100%.

Nejčastější příčiny:

1. Nadměrný pracovní tlak čerpadla -> Zkontrolujte / snižte skutečný pracovní tlak čerpadla.

2. Třecí o-kroužek (pos.133, 159) je opotřebovaný nebo znečištěný olejem / mazacím tukem -> o-kroužky očistěte / vyměňte.

1/ První krok (pracovat se zapnutým čerpadlem):

1/1 Spusťte čerpadlo a zkontrolujte (manometrem na výtlačném potrubí) jeho skutečný pracovní tlak.

1/2 Tato hodnota (maximální hodnota odečtená na manometru) musí být nižší než maximální tlak uvedený na typovém štítku čerpadla.

1/3 Snižte efektivní pracovní tlak, pokud je větší nebo stejný jako tlak uvedený na typovém štítku.

1/4 Zkontrolujte, zda byla anomálie vyřešena. Jinak viz 2/ Druhý krok.

2/ Druhý krok (práce s vypnutým čerpadlem):

2/1 Nastavte dávkování na 0%. Vyšroubujte pomocí imbusového šroubováku zajišťovací šroub (poz.124) a poté rukojeť (poz.113) stáhněte axiálním tahem.

2/2 Zkontrolujte stav vnitřku rukojeti (poz.113) a o-kroužku (poz.133) a v případě potřeby je vyměňte za nové.

2/3 o-kroužek (poz.133) a vnitřek rukojeti (poz.113) očistěte / vysušte, abyste obnovili tření mezi součástmi.

2/4 Správně nasaďte (0%) rukojeť (poz.113) a zajistěte ji na seřizovací tyči (poz.111) pomocí šroubu (poz.124).

2/5 Spusťte čerpadlo a zkontrolujte, zda byla anomálie vyřešena. Jinak viz. 3/ Třetí krok

3/ Třetí krok (práce s vypnutým čerpadlem):

3/1 Nastavte dávkování na 0%. Vyšroubujte pomocí imbusového šroubováku zajišťovací šroub (poz.124) a poté rukojeť (poz.113) stáhněte axiálním tahem.

3/2 Zkontrolujte stav vnitřku rukojeti (poz.113) a o-kroužku (poz.133) a v případě potřeby je vyměňte za nové.

3/3 o-kroužek (poz.133) a vnitřek rukojeti (poz.113) očistěte / vysušte, abyste obnovili tření mezi součástmi.

3/4 Chcete-li dále zvýšit tření mezi součástmi, odstraňte o-kroužek (poz.133) a přidejte několik závitů teflonové pásky na dílu nastavování (poz. 112) do drážky určené pro o-kroužek (poz.133).

3/5 Potom nasaďte o-kroužek (poz.133) do drážky na tělese nastavování (poz.112).

3/6 Rukojeť (poz.113) znovu správně nasaďte (0%) a pomocí šroubu (poz.124) zajistěte na seřizovací tyči (poz.111).

3/7 Spusťte čerpadlo a zkontrolujte, zda byla chyba odstraněna.

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz