Návod na výměnu membrány dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi a PME

dávkovací čerpadlo PMK, PMplus, PMi, PME

Demontáž membrány:

1/ Před zahájením práce se ujistěte, že v sací a výtlačné hadičce není kapalina pod tlakem a/nebo kapalina o vysoké teplotě!

2/ Odšroubujte pomocí imbusového šroubováku šrouby pos.1 umístěné po obvodu dávkovací hlavy.

3/ Stáhněte dávkovací hlavu pos.2 z čerpadla.

4/ Uchopte membránu pos.4 za její okraj a vyšroubujte ji proti směru hodinových ručiček.

 

Montáž membrány:

1/ Očistěte dosedací plochu membrány a dávkovací hlavy.

2/ Otáčením po směru hodinových ručiček našroubujte membránu pos.4 až do úplného dosednutí a dostatečného dotažení.

3/ Zkontrolujte zda je těsnění pos.3 v bezvadném stavu, na svém místě a ve správné pozici.

4/ Nasaďte dávkovací hlavu pos.2 na čerpadlo. Dbejte na správný směr průtoku ventilovými tělesy. Odvzdušňovací ventil musí být nahoře.

5/ Nasaďte všechny šrouby pos.1 po obvodu dávkovací hlavy pos.2 a provádějte imbusovým šroubovákem postupné dotahování střídavě vždy dvou protilehlých šroubů. Nedotahujte šrouby příliš – hrozí prasknutí plastové hlavy!

6/ Proveďte zkušební běh čerpadla. Začněte s nastavením na 0% a postupně zvyšujte na 100%. Dbejte zvýšené opatrnosti a průběžně kontrolujte zda nedochází k úniku kapaliny!

7/ Pokud dochází k úniku kapaliny mezi membránou pos.4 a těsněním pos.3 proveďte další dotažení šroubů pos.1 viz. 5/

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz