Návod na kontrolu, čištění a výměnu sacího a výtlačného zpětného ventilu dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi, PME

 

dávkovací čerpadlo PMK, PMplus, PMi, PME

dávkovací čerpadlo PMK, PMplus, PMi a PME

1/ Před zahájením práce se ujistěte, že v sací a výtlačné hadičce není kapalina pod tlakem!

2/ Odpojte sací a výtlačnou hadičku od dávkovacího čerpadla.

3/ Vytáhněte distanční váleček u výtlačného ventilu.

4/ Šetrně vytáhněte váleček výtlačného a sacího zpětného ventilu. Obsahuje velmi drobné díly!

5/ Pokud provádíte čištění vnitřku ventilových válečků pamatujte si vnitřní uspořádání a orientaci jednotlivých dílů.

6/ Doporučujeme provést preventivní výměnu válečků sacího a výtlačného zpětného ventilu dávkovacího čerpadla.

7/ Vložte váleček sacího a výtlačného zpětného ventilu zpět do čerpadla. Dodržujte směr průtoku kapaliny – je vyznačen šipkou na tělese válečku. Zkontrolujte přítomnost a správnou pozici všech těsnění!

8/ Vložte distanční váleček u výtlačného ventilu. Zkontrolujte přítomnost a správnou pozici těsnění.

9/ Připojte sací a výtlačnou hadičku. Převlečné matice u plastového provedení dotahujte rukou – při přílišném dotažení může dojít k prasknutí převlečné matice nebo utržení závitu na dávkovací hlavě.

10/ Proveďte zkušební provoz čerpadla. Začněte na hodnotě průtoku 0% a zvyšujte až na 100%. Sledujte zda nedochází k úniku čerpané kapaliny.

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz