Návod na kontrolu a výměnu vnitřní tavné pojistky dávkovacího čerpadla PMK, PMplus, PMi, PME

 

dávkovací čerpadlo PMK, PMplus, PMi, PME

Následující úkony smí vykonávat pouze osoba způsobilá k popsaným činnostem dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek!

1/ Proveďte bezpečné odpojení čerpadla od zdroje napájení – vnější elektroinstalace.

2/ Pokud plánujete další činnosti provádět mimo prostor instalace čerpadla přesvědčte se před odpojením sací a výtlačné hadičky, že tyto neobsahují kapalinu pod tlakem.

3/ Demontujte čerpadlo ze svého umístění.

4/ Odšroubujte pomocí křížového šroubováku šrouby pos.12 po obvodu zadní strany čerpadla.

5/ Sundejte zadní kryt čerpadla pos.11.

6/ Na desce elektronického obvodu pos.9 je v držáku umístěna tavná pojistka. Proveďte její vytažení a kontrolu.

7/ Pokud je pojistka již nefunkční proveďte její výměnu za bezvadnou pojistku se stejnou hodnotou.

8/ Zkontrolujte neporušenost a správnou pozici těsnění pos.10.

9/ Přiložte zadní kryt pos.11 na čerpadlo a řádně dotáhněte všechny šrouby pos.12 po obvodu zadní strany čerpadla.

10/ Umístěte čerpadlo zpět na pracovní pozici a proveďte připojení čerpadla ke zdroji napájení – vnější elektroinstalaci.

V případě nejasností nebo pochybností o správném postupu volejte +420603428891 nebo pište na e-mail: info@imu.cz